مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 96

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 96

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات استخدامی دبیری فیزیک» ثبت شده است

نمونه سوالات استخدامی دبیر فیزیک + تخصصی کامل

۲۱۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مکانیک با جواب

۲۱۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی الکتریسیته با جواب

۱۳۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مغناطیس با جواب

۱۱۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی فشار هیدرواستاتیک با جواب

۱۱۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی حرکت نوسانی و امواج با جواب

۹۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی نور با جواب

۲۱۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی حرارت و ترمودینامیک به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی فیزیک جدید به همراه پاسخ نامه


جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر فیزیک کلیک کنیدجهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر فیزیک کلیک کنید


نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر فیزیک با بهترین کیفیت شامل سوالات تخصصی که در ادامه چند مورد از نمونه سوالات دبیری فیزیک را می توانید مشاهده کنید :

1-خازنی با بار 15 میکروکولن را که با پتانسیل 1.5 ولت پر شده است به طور موازی به خازنی با ظرفیت مجهول وصل می کنیم.اختلاف پتانسیل مجموعه دو خازن یک ولت می شود. ظرفیت خازن مجهول چند میکروفاراد بوده است؟

الف – 10    ب- 8    ج- 12     د- 5

2-قانون حلقه نتیجه کدامیک از قوانین پایستگی است؟

1.بار    2.جرم    3.انرژی    4.تکانه

3-قانون گره نتیجه کدامیک از قوانین پایستگی است؟

1.انرژی   2.بار    3.تکانه     4.جرم

4-در مورد اثر میدان مغناطیسی بر بار متحرک می توان گفت میدان مغناطیسی :

1.موجب تغییر انرژی جنبشی بار می شود.    2.مقدار سرعت بار را تغییر نمی دهد.

3.بر بار متحرک نیرو وارد نمی کند.    4.به بار شتاب مماسی می دهد.

5-جریان ماده ای با شدت 2 و آنتالپی 3 به طور کاملا یکنواخت (پایدار) وارد یک مخزن اختلاط غیر عایق شده و با جریان دیگری از آن ماده با شدت 5 و آنتالپی 4 مخلوط می شود. در این مخزن هم زنی با توان مصرفی 2 کار می کند. در صورتی که آنتالپی جریان خروجی برابر 6 باشد شدت انتقال حرارت محیط با حجم کنترل کدام است؟ واحدها همه هماهنگ است.

الف – 12    ب- 14     ج- 18    د-26

6-کدام گزینه صحیح می باشد؟

1.اگر در یک فشار مشخص دمای سیال از دمای اشباع آن کمتر باشد در این صورت مایع سرد یا متراکم داریم.

2.اگر در یک دمای مشخص فشار سیال از فشار اشباع کمتر باشد در این صورت بخار داغ یا سوپرهیت داریم.

3.به مایعی که در یک فرآیند فشار ثابت دما آن به دمایی بالاتر از دمای جوش افزایش داده شده ولی هنوز تبخیر نشده باشد سوپرهیت می گویند.

4.تمام موارد صحیح می باشند.

7-انتقال حرارت بین یک جسم و هوای اطراف که آن را ساکن فرض میکنیم با کدامیک از حالات زیر افزایش می یابد؟

1.افزایش عدد گراشهفت

2.افزایش عدد رینولدر

3.افزایش عدد پرانتل

4.نیاز به داشتن اطلاعات بیشتر در این خصوص می باشد.

8-نوسان یک دستگاه فیزیکی نتیجه کدام دو خاصیت ذاتیی دستگاه فیزیکی است؟

1.سرما و گرما    2.کشسانی و لختی    3.چگالی و سطح    4.دما و نیرو

9-در نوسانات میرا دامنه موج بازمان چگونه تغییر می کند؟

1.خطی    2.نمایی    3.سهمی    4.عکس زمان

در یک موج عرضی در یک تارمر تعش اگر بسامد موج دو برابر شود انرژی کل موج چند برابر می شود؟

الف – 2    ب- 3    ج- 4     د- 8

کدام گزینه نادرست است؟

1.موج دووله رامی توان با نیروی محرک هماهنگ ایجاد کرد.

2.معادله ای که پدیده زنش را توصیف می کند هماهنگ نیس بلکه ناهماهنگ است.

3.امواج مودوله شده مانند ازدواج رونده حرکت می کنند.

4.می توان نام عمومی مودولاسیون را به پدیده زنش اطلاق کرد.

سیال ماده ای است که :

1.بطور دائم منبسط می شود تا ظرف را پر کند.    2.متراکم نمی شود.

3.نمی تواند تابع نیروی برشی باشد.      4.بر اثر نیروی برشی حرکت می کند.

مرکز فشار :

1.در مرکز ثقل سطح غوطه ور قرار دارد.     2.نقطه ای روی خط اثر نیروی برآیند می باشد.

3.همواره در بالای مرکز ثقل سطح است.     4.به موقعیت سطح بستگی ندارد.

اگر دمای یک جسم کاملا سیاه انعکاسی دو برابر شود شار حرارت چند برابر می شود؟

الف – 16     ب- 8    ج- 4     د- 2

در جریان آرام بین دو صفحه موازی کدام دو نیرو با اهمیت تر هستند؟

1.اینرسی و لزجت    2.ثقل و اینرسی    3.لزجت و فشار   4.فشارو اینرسی

با کاهش دما لزجت مایعات در :

1.کاهش می یابد    2.تغییر نمی کند

3.افزایش می یابد   4.فقط بستگی به فشار دارد.

ضریب فشار عبارت است از :

1.نسبت نیروی اینرسی به نیروی کشش سطحی   2.نسب نیروی اینرسی به نیروی ثقل

3.نسبت نیروی فشاری به نیروی اینرسی   4.نسب نیروی لزجتی به نیروی کشسانی

در جریان تراکم ناپذیر در هم و یکنواخت پایدار در یک مجرا با سطح مقطع ثابت تنش برشی جداره قریبا متناسب با کدام کمیت است؟

1.عکس چگالی   2.مربع سرعت    3.جذر سرعت   4.جذر چگالی

 دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر فیزیک

 

15 ویژگی یک مدرس ریاضی خوب - ایران مدرس1529 آوریل 2010 ... اشاره: باید دبیر فیزیک یک دبیرستان باشید تا بدانید چنین معلمی با چه مشکلاتی  مواجه است. کبری گودرزی در حال حاضر مشغول به تدریس فیزیک 3 ...
Images for دبیر فیزیک باید خصوصیاتImagesیک مدرس ریاضی خوب باید ویژگیهای زیر را داشته باشد: ... مطالب ارائه شده در مورد یک  معلم خصوصی فیزیک خوب و مدرسین شیمی نیز صادق است. برای مشاهده لیستی از ...


خصوصیات یک معلم - تبیانarticle.tebyan.net/215841/19 مارس 2009 ... شما نمی توانید به معنای کلی خوب باشید، بلکه باید در چیزی یا کاری خوب باشید. به  عنوان معلم معنایش این است که بدانید دانش آموزانتان چه انتظاری ...
در گفتگو با کبری گودرزی،معلم باسابقه و دبیر فیزیک ... - MagiranMagiranwww.magiran.com/npview.asp?ID=2079125Similar29اگـر معلمی شغل انبیاست، باید این را نیز به خاطر داشته باشیم که انبیا بر انسان ...  معلم باید جامعه شناس باشد که با شناخت مقتضیات زمان، دانش آموز را برای ورود به ...


ویژگی های یک معلم ورزش خوب چیست؟ - ایسناwww.isna.ir/news/.../ویژگیهای یک معلم موفق عبارتند از: 1-ایمان به خدا. انسان برای پرواز به سوی کمال،  نیاز به دو بال علم وایمان دارد و معلم که جاده کمال را به شاگردانش می نمایاند باید ایمان ...
ویژگی های معلمان خوب - تبیانarticle.tebyan.net/82785/27 جولای 2015 ... با وجود این، در کشور ما، دبیران ورزش نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید از ... یعنی  از لحاظ فیزیک بدنی و آمادگی جسمانی، فاکتورها و تواناییهای ...


شغل های رشته ریاضی فیزیک - مکتب یارmaktabyar.ir/دانش ریاضی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب میشود  بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ریاضی و فیزیک میشوند باید به درس ریاضی  علاقهمند ...
تکنولوژی آموزشی - ویژگیهای معلم موفقfanavarimalard.blogfa.com/post-8.aspx10 نوامبر 2016 ... در معرفی رشته ریاضی فیزیک برای اون دسته از دانش آموزان که میخوان وارد شغل های  رشته ریاضی فیزیک بشن، کاری که حتماً باید در این معرفی برای ...

نمونه سوالات آزمون دبیر فیزیک.com/.../2189-16 نوامبر 2016 ... دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش مهدی نوید ... الف شاخه متوسطه نظری، مشتمل بر  ۴ رشته «ریاضی فیزیک»، «ادبیات و علوم انسانی» ، ..... ماده۳۲ـ مدیر مدارس پسرانه  باید مشخصات دانشآموزان مشمول نظام وظیفه را به صورت انفرادی و ...
رشته تحصیلی ریاضی فیزیک - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki/16 مارس 2015 ... دوم اینکه مشاور باید مراجع را با خصوصیات مشاغل، تهدیدهــــا و فرصــــتهای شغلی  آشنا سازد و بهترین الگوی پیشنهادی پارسونز تشویق مراجع به ...


دریافتPDF13 مه 2014 ... نوشته های یک معلم فیزیک - فیزیک درسی که باید زندگی کرد! - نوشته های یک معلم  فیزیک.
آییننامه آموزشی دوره دوم متوسطهrooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=127571613 آوریل 2012 ... ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ. ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳــﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ. ﻋﺎﻡ ﺍﻧــﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﺎﺷــﺪ ﻳﺎ ﺩﺑﻴﺮ. ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﻭ ...


یک معلم خوب - سخن تازهadelshojaei.ir/1390/04/18/3 فوریه 2016 ... اما خب بلاخره معلم باید نقص جسمانی نداشته باشد تا برای تدریس دچار ... کسی که می  خواهد خلبان شود باید یک فیزیک کاملا سالم و دقیق داشته باشد.
نوشته های یک معلم فیزیکphysicsteacher.mihanblog.com/139 جولای 2011 ... ۱٫تسلط کافی به مطالب درسی : یک معلم علاوه بر اینکه باید بر کتاب درسی کاملا  مسلط باشد، باید کتاب های مرتبط با موضوع درسی که می دهد را نیز ...


شروع تدریس خصوصی | تدریس خصوصی ، کنکور، کلاس، معلم ......www.elutra.ir/blog/گروه علوم پایه دبیرستان شهید مطهری(فیزیک، شیمی، زیست، ریاضی). ** فیزیک:  سرکار خانم کطائیان. سمت: دبیر فیزیک پایه اول. رشته ی تحصیلی: کارشناسی ...
فقط معلم های خوشتیپ استخدام می شوند؟ - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و ......www.mehrnews.com/news/.../1 سپتامبر 2016 ... دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی و کنکور ریاضی و فیزیک. ... یک بازار پررقابت شما  باید و باید شاگرد جذب کنید و باید راه هایی را خوب بلد باشید.


دبیرجو - جستجو دبیران خصوصی برتر کنکورwww.dabirjoo.com/اما من بین معلمای ریاضی و فیزیک الا دبیری رو ندیدم که این خصوصیت دوم ... به نظرم  باید یه دبیر تکمیل کننده باشه که شما بعد از اینکه مبحث رو ...
چه زمانی برای بچه ها گوشی بخریم؟ - دبیرستان علوم و معارف اسلامی ......www.motahhari.ir/school/page/id/200... های دبیرجو. چرا باید از دبیرجو استفاده کرد؟ ... شما براحتی قادر خواهید بود تا در  شاخه های مختلف به هر دبیر امتیاز داده و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۰۱:۲۵
ایران کشتی