مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 96

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 96

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش

جزوه نمونه سوالات دبیر جغرافیا + تخصصی + کاملترین بسته


دوستان همانطور که قولش رو داده بودیم مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیر جغرافیا رو آماده کردیم و در سایت قرار دادیم تا به راحتی بتوانید در این آزمون قبول شوید.

امروز و در این پست از وب سایت استخدامی آزمونها در خدمت شما هستیم با مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش که برای شما داوطلبان محترم و همراهان همیشگی تهیه و تنظیم نموده ایم که شامل مواد عمومی و تخصصی آزمون دبیر جغرافیا وزارت آموزش و پرورش می باشد که از منابع معتبر گردآوری شده است.همانطور که میدانید شاهد آن هستیم آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش با استقبال خوبی از شرکت کنندگان روبرو شده و این موضوع قبولی در این آزمونها را سخت تر می کنید پیشنهاد ما مطالعه این مجموعه فوق العاده می باشد تا شانس خود را برای قبولی افزایش دهید.

دروس و مواد تخصصی آزمون اعلام شده توسط آموزش و پرورش ویژه دبیر جغرافیا : جغرافیای شهری ، جغرافیای روستایی ، آب و هواشناسی ، ژئومورفولوژی ، جغرافیای سیاسی ، سنجش از دور و GIS
دروس و مواد عمومی آزمون اعلام شده توسط آموزش و پرورش ویژه دبیر جغرافیا : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی

نمونه سوالات تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا
این بسته تخصصی استخدامی دبیری جغرافیا که بسیار کامل و مناسب می باشد نتیجه تلاش و استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل است که آماده دریافت شما عزیزان می باشد.

۱۵۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی جغرافیای شهری با جواب

۱۷۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی جغرافیای روستایی با جواب

۱۸۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی آب و هواشناسی با جواب

۱۷۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی ژئومورفولوژی با جواب

۱۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی جغرافیای سیاسی با جواب

۱۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی سنجش از دور و GIS با جواب

نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر جغرافیا
۲۵۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی با جواب

۲۷۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی با جواب

۲۰۰ عدد نمونه سوال فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) با جواب

۳۳۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی با جواب

۱۹۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی با جواب

۳۲۵ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی با جواب

۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندیهای عمومی با جواب

*دفترچه عمومی ۳ دوره قبلی برگزار شده آموزش و پرورش شامل سال های ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ با پاسخنامه

و تعداد زیادی سوالات عمومی استخدامی دوره های گذشته


دوستان این بسته مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش که برای شما داوطلبان و کاربران گرامی تهیه کرده ایم بی شک بهترین و کاملترین و تخصصی ترین مجموعه سوالات می باشد بدلیل اینکه شامل تمامی مواد اعلامی از سوی آموزش و پرورش می باشد پس با اطمینان کامل می توانید این مجموعه را تهیه نمایید و از آزمون استخدامی آموزش و پرورش سربلند بیرون بیاید.تنها با پرداخت مبلغ ناچیز بلافاصله این مجموعه بزرگ را دانلود نمایید و شروع به مطالعه این بسته طلایی کنید.با آرزوی موفقیت شما دوستان خوبم


جهت دانلود جزوه نمونه سوالات دبیر جغرافیا کلیک کنید


جهت دانلود جزوه نمونه سوالات دبیر جغرافیا کلیک کنیدنمونه سوالات دبیری جغرافیا را می توانید مشاهده کنید :
۱-جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در کدام مرحله از سیاست های ملی در امتداد هم قرار دارند؟
۱.سیستمی ۲.ناحیه ای ۳.کاربردی ۴.منطقه ای
۲-از نظر ساختاری ، کشور از به هم آمیختن کدامیک از عناصر زیر پدید می آید؟
۱.سرزمین – فرهنگ – سیاست ۲.سرزمین – مل – حکومت
۳.ملت – سرزمین – فرهنگ ۴.حکومت – سرزمین – سیاست
۳-کدامیک از جغرافیدانان برای اولین بار حکومت را از دید جغرافیایی مورد مطالعه قرار دارد؟
۱.فردریک راتزل ۲.آلفرد ماهان ۳.کارل هوس هوفر ۴.اوتوماول
۴-موضوع اصلی جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی چیست؟
۱.مطالعه نقش قدرت در سیاست ۲.مطالعه نقش قدرت در محیط جغرافیایی
۳.مطالعه نقش محیط در جغرافیا ۴.مطالعه نقش انسان در محیط
۵-در تعاریف جغرافیای شهری و محورهای مطالعاتی آن ، بیشتر بر کدام مفهوم تاکید می شود؟
۱.نظام اجتماعی ۲.نظام اقتصادی ۳.فضا و مکان ۴.کاربری زمین
۶-کدامیک از موضوعات زیر در جغرافیای شهری سنتی مورد مظالعه قرار می گرفت؟
۱.ایدئولوژی حاکم ۲.مورفولوژی شهری ۳.شرایط اجتماعی – اقتصادی ۴.اهداف نظام های حکومتی
۷-دیدگاهی که مسایل جامعه شهری را با تاکید بر شیوه تولید مسلط بر آن جامعه مطالعه می کند ، چه نام دارد؟
۱.تحلیل تخصیص منابع ۲.مدیران شهری
۳.محیط طبیعی ۴.اقتصاد سیاسی

دبیر جغرافیاجام جم آنلاین: مانند چند سال اخیر امروز هم در مدارس سراسر کشور مانور زلزله برگزار می  شود و همچون گذشته در این روزها دوباره بحث ها به سمت زلزله متمرکز خواهد شد. مدتی است ...
: رشته دبیر جغرافیا - دانشنامه رشدبدین منظور برای رشته جغرافیا برنامه تربیت دبیر ویژه ای با تلفیقی از دروس  پایه ، اصلی و تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی تنظیم شده است تا دانشجویان را  در ...


مینا معبودی - دبیر جغرافیا | گزینه دومشاهده مطالب برچسب مینا معبودی - دبیر جغرافیا. ... محمّدرضا پوردستمالچی - مشاور ...  ۱۶ خرداد ۱۳۹۶. گزینه جوان - بررسی درس جغرافیا در امتحان نهایی (۱۲ خرداد ۹۴) ...
فیلم آموزشی از فصل جغرافیای انسانی آموزش مبحث ویژگی های جمعیت ...18  2017 - 4 مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جغرافیای انسانی از گروه دهم تجربی از مباحث درس هفتم - ویژگی های جمعیت ایران , ... دبیر : حبیبه محبی. در این فیلم ...


: گزارش تخصصی دبیر جغرافیا | شبکه فایل3 روز پیش ... ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮔﺰارش ﺗﺨﺼﺼﯽ دﺑﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ... ﻣﺮاﺣﻞ  درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺎ ﮔﺰارش ﺗﺨﺼﺼﯽ دﺑﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻣﻮرد.
اقدام پژوهی دبیر جغرافیا مشکل یادگیری بخش نواحی آب و هوایی ایراناقدام پژوهی دبیر جغرافیا حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم  ... با بیان خصوصیات آن نواحی از روی پلاکاردها و نقشه نواحی آب و هوایی ایران که در ...


گزارش تخصصی دبیر جغرافیا – گزارش تخصصی دبیر جغرافیا. 800×600.  0.   . - -  . /*   */ . {--:” ...
گروه جغرافیای استان همدان29 سپتامبر 2015 ... آرشیو ۲۲ دوره سوالات نهایی درس جغرافیای ۲ تهیه شده توسط دبیر محترم جغرافیای  ناحیه ۱ همدان آقای علی محمدی جهت استفاده همکاران تقدیم می گردد .


گروه جغرافیای شهرستان آزادشهرسرگروه جغرافی آزادشهر | تاریخ : 22:15 - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ... مراجعه به وبلاگ زیر  سوال خود را در قسمت نظر دهید طرح نموده و جواب آنرا از دبیر مربوطه خود دریافت نمایید:.
جغرافیا - آشنایی با رشته های دانشگاهی جغرافیا و آینده شغلی آنجغرافیا - آشنایی با رشته های دانشگاهی جغرافیا و آینده شغلی آن - علم زندگی. ... +  نوشته شده در شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ساعت 12:12 توسط دبیر جغرافیا | یک نظر ...


تاک جغرافیا - ویژگی آب و هوای خشکتاک جغرافیا - ویژگی آب و هوای خشک - جغرافیا و برنامه ریزی شهری. ... اب و هوای خشک  رابیان کنید, مدرسه نمونه دولتی فارابی تاکستان, جغرافیای مدرسه نمونه دولتی  فارابی تاکستان ... وبلاگ جغرافیای فاطمه کربلایی دبیر جغرافیای ناحیه 2کرمان
گروه جغرافی منطقه 11 تهرانگزارش سفر پاریس و یازدید از کلاسهای مدرن تاریخ3/9/95سلطنت صادقی دبیر منطقه  ... دانش آموزان میشودو بیان آزاد مطالب و مخاطب عام داشتن از خصوصیات بارز آن است.


جغرافیای انسانی و طبیعی " فریمان"جغرافیای انسانی و طبیعی " فریمان" - تحقیقات جغرافیایی. ... از پیگیری ها وزحمت  های بیکران خانم وطن دوست دبیر اتحادیه و خانم جان نثار (دبیر انجمن شیمی) نیز ...
تاک جغرافیا - زبان مردم تاکستانتاک جغرافیا - زبان مردم تاکستان - جغرافیا و برنامه ریزی شهری. ... تاکستان  برمیگردد. برچسبها: طوایف تاکستان, تاک جغرافی, زبان مردم تاکستان, تسمیه زبان  تات, تاکستان جغرافیا ... وبلاگ جغرافیای فاطمه کربلایی دبیر جغرافیای ناحیه  2کرمان


9.. > رزومه دکتر سید محمد حسینی - شهرداری منطقه 9نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی سمت: دبیر کارگروه مدیریت جهادی منطقه آدرس  ایمیل: -@. عناوین مدارک تحصیلی: کارشناس جغرافیا و ...
ویژگیهای یک معلم خوب از نظر دانش آموزان - چـــــکاوک - بلاگفااز طرفی معلمان باید بدانند در چه شرایط متحول جهانی زندگی می کنند، فکر و عمل و توان  خود را محدود به مرزهای جغرافیایی خود نکنند از قدرت ابتکار، خلاقیت و مهارت ...


پاورپوینت جغرافیای ایران پایه دهم | درس هفتم: ویژگی های جمعیت ایران ...آزمون آنلاین. آزمون تستی درس 7 جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته ها | ویژگی های  جمعیت ایران ... رشته : عمومی کلیه رشته ها; فرمت فایل : ; نام دبیر : عذرا عرفانی.
جغرافیای آذربایجان(آموزشی -پژوهشی)6 مه 2017 ... جغرافیای آذربایجان(آموزشی -پژوهشی) - جغرافیا -شهر -برنامه ریزی ... نزدیکی لوت  ایستگاههای هواشناسی مناسبی وجود ندارد ما از خصوصیات آب و هوائی ...


دانشگاه فرهنگیان - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد... دبیری تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری الهیات و معارف اسلامی، آموزش زبان و ادبیات  فارسی، تربیت دبیر زبان انگلیسی، دبیری فیزیک، دبیری علوم اجتماعی، آموزش ...
دریافت فایل تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی – پرداخت و ...18 ژوئن 2017 ... دریافت فایل تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی – پرداخت و دانلود آنی ...  دانلود فایل کامل تجربیات مدون دبیر جغرافیا جهت ارتقا رتبه شغلی; برترین فایل  ... پسین نوشته بعدی: دانلود (پروژه بررسی آسفالت و خصوصیات آن).

دانلود جزوه نمونه سوالات دبیر جغرافیا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی